Platser per politisk grupp - 1989-1994 Irland - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 1
PPE 4
LDR 2
RDE 6
ARC 1
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1989-1994 Irland - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Platser
FF 6
FG 4
Ind. 2
DL 1
Lab. 1
PD 1
1 4 2 0 6 1 0 0 1 15

Nationella partier

 • FF - Fianna Fáil
 • FG - Fine Gael
 • Ind. - Independents
 • DL - Democratic Left
 • Lab. - Labour Party
 • PD - Progressive Democrats

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FF Fianna Fáil 6
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FG Fine Gael 4
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind. Independents 1
PD Progressive Democrats 1
S - Socialistgruppen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Lab. Labour Party 1
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind. Independents 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DL Democratic Left 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet