Platser per politisk grupp - 1979-1984 Irland - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
 • L - Liberala och demokratiska gruppen
 • DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
 • CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 4
PPE 4
L 1
DEP 5
CDI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
 • L - Liberala och demokratiska gruppen
 • DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
 • CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1979-1984 Irland - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
NI
Platser
FF 5
FG 4
Lab. 4
Ind. 2
4 4 0 0 1 5 1 0 15

Nationella partier

 • FF - Fianna Fáil - An Páirtí Poblachtánach
 • FG - Fine Gael - The United Ireland Party
 • Lab. - Páirtí an Lucht Oibre
 • Ind. - Independent

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
 • L - Liberala och demokratiska gruppen
 • DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
 • CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FF Fianna Fáil - An Páirtí Poblachtánach 5
S - Socialistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Lab. Páirtí an Lucht Oibre 4
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FG Fine Gael - The United Ireland Party 4
L - Liberala och demokratiska gruppen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind. Independent 1
CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind. Independent 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet