Места по политически групи - 2019-2024 r. Естония - Парламент в края на мандата

Стълбовидна диаграма

Общо места

Политически групи в Европейския парламент

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 2
Renew Europe 3
ЕНП 1
ID 1

Политически групи в Европейския парламент

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент

Разбивка по национални партии и политически групи - 2019-2024 r. Естония - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Национални партии
ЕНП
S&D
ЕКР
Renew Europe
The Left
Зелените/ECA
ID
НЧ
Места
ER 2
SDE 2
EKRE 1
Isamaa 1
KE 1
1 2 0 3 0 0 1 0 7

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ER Eesti Reformierakond 2
KE Eesti Keskerakond 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SDE Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Isamaa ISAMAA Erakond 1
ID - Група "Идентичност и демокрация" 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
EKRE Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент