Kønsfordeling blandt MEP'er efter land - 2009 Konstituerende møde

Diagram

Kønsfordeling af MEP'er pr. land
Land Kvinder Mænd
Den Europæiske Union EU 35 % 65 %
Belgien BE 36 % 64 %
Danmark DK 46 % 54 %
Tyskland DE 37 % 63 %
Irland IE 15 % 85 %
Frankrig FR 44 % 56 %
Italien IT 21 % 79 %
Luxembourg LU 17 % 83 %
Holland NL 48 % 52 %
Storbritannien UK 33 % 67 %
Grækenland EL 32 % 68 %
Spanien ES 36 % 64 %
Portugal PT 36 % 64 %
Sverige SE 56 % 44 %
Østrig AT 41 % 59 %
Finland FI 62 % 38 %
Tjekkiet CZ 18 % 82 %
Estland EE 50 % 50 %
Cypern CY 33 % 67 %
Litauen LT 25 % 75 %
Letland LV 38 % 62 %
Ungarn HU 36 % 64 %
Malta MT 0 % 100 %
Polen PL 22 % 78 %
Slovenien SI 29 % 71 %
Slovakiet SK 38 % 62 %
Bulgarien BG 41 % 59 %
Rumænien RO 36 % 64 %
Kroatien HR 33 % 67 %

Kilde: Europa-Parlamentet


Kønsfordeling blandt MEP'er efter år Konstituerende møde

Diagram

Kønsfordeling blandt MEP'er pr. år
År Kvinder Mænd
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Kilde: Europa-Parlamentet