Zastopanost spolov med poslanci EP po državah - 2009 Otvoritveno zasedanje

Graf

Zastopanost spolov med poslanci Evropskega parlamenta po državah
Država Ženske Moški
Evropska unija EU 35 % 65 %
Belgija BE 36 % 64 %
Danska DK 46 % 54 %
Nemčija DE 37 % 63 %
Irska IE 15 % 85 %
Francija FR 44 % 56 %
Italija IT 21 % 79 %
Luksemburg LU 17 % 83 %
Nizozemska NL 48 % 52 %
Združeno kraljestvo UK 33 % 67 %
Grčija EL 32 % 68 %
Španija ES 36 % 64 %
Portugalska PT 36 % 64 %
Švedska SE 56 % 44 %
Avstrija AT 41 % 59 %
Finska FI 62 % 38 %
Češka CZ 18 % 82 %
Estonija EE 50 % 50 %
Ciper CY 33 % 67 %
Litva LT 25 % 75 %
Latvija LV 38 % 62 %
Madžarska HU 36 % 64 %
Malta MT 0 % 100 %
Poljska PL 22 % 78 %
Slovenija SI 29 % 71 %
Slovaška SK 38 % 62 %
Bolgarija BG 41 % 59 %
Romunija RO 36 % 64 %
Hrvaška HR 33 % 67 %

Vir: Evropski parlament


Zastopanost spolov med poslanci EP po letih Otvoritveno zasedanje

Graf

Zastopanost spolov med poslanci Evropskega parlamenta po letih
Leto Ženske Moški
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Vir: Evropski parlament