Λήψη των δελτίων στοιχείων

Τα εκλογικά στοιχεία, για όλες τις Ευρωπαϊκές εκλογές από το 1979, είναι διαθέσιμα παρακάτω σε διάφορους μορφότυπους προς λήψη.

Λάβετε υπόψη ότι τα αρχεία που είναι διαθέσιμα προς λήψη παρέχονται μαζί με μια ψηφιακή υπογραφή δίπλα τους. Αυτές οι υπογραφές μπορούν να επικυρωθούν χρησιμοποιώντας αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να επικυρωθεί χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σειρά πιστοποιητικών.

Τα στοιχεία για τις Ευρωπαϊκές εκλογές του 2024 θα είναι διαθέσιμα στις 9 Ιουνίου και αυτή η σελίδα θα ενημερώνεται σταδιακά μέχρι να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα από τις εθνικές αρχές εκλογών και μέχρι την πρώτη σύνοδο για τη συγκρότηση του νεοεκλεγέντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σώμα.

Ιστορικά στοιχεία: Ευρωπαϊκές εκλογές 1979-2019