Platser per politisk grupp - 2004-2009 Tjeckien - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED 14
PSE 2
GUE/NGL 6
IND/DEM 1
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2004-2009 Tjeckien - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP-ED
PSE
ALDE
UEN
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
NI
Platser
ODS 9
KSČM 6
KDU-ČSL 2
SNK ED 2
ČSSD 2
EDS 1
Nez/Dem 1
Politika 21 1
14 2 0 0 0 6 1 1 24

Nationella partier

 • ODS - Občanská Demokratická Strana
 • KSČM - Komunistická str.Cech a Moravy
 • KDU-ČSL - Krest.demokr.unie-Cs.str.lid
 • SNK ED - SNK sdruž.nez. a Evropští dem
 • ČSSD - Ceská str.sociálne demokrat.
 • EDS - Evropská demokratická strana
 • Nez/Dem - NEZÁVISLÍ /Democracy
 • Politika 21 - Politika 21

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 14
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ODS Občanská Demokratická Strana 9
SNK ED SNK sdruž.nez. a Evropští dem 2
EDS Evropská demokratická strana 1
KDU-ČSL Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 2
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KSČM Komunistická str.Cech a Moravy 6
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ČSSD Ceská str.sociálne demokrat. 2
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Nez/Dem NEZÁVISLÍ /Democracy 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Politika 21 Politika 21 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet