Platser per politisk grupp - 1989-1994 Portugal - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 8
PPE 3
LDR 9
ARC 1
CG 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1989-1994 Portugal - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Platser
PSD 9
PS 7
Ind. 4
CDU-PCP 3
PRD 1
8 3 9 0 0 1 3 0 0 24

Nationella partier

 • PSD - Partido Social Democrata
 • PS - Partido Socialista 
 • Ind. - Independent
 • CDU-PCP - Partido Ecologista 'Os Verdes'- Partido Comunista Português
 • PRD - Partido Renovador Democrático

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 9
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PSD Partido Social Democrata 9
S - Socialistgruppen 8
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Partido Socialista  7
Ind. Independent 1
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind. Independent 3
CG - Enad vänster 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CDU-PCP Partido Ecologista 'Os Verdes'- Partido Comunista Português 3
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PRD Partido Renovador Democrático 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet