12/06/2024 - 11:28
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 2024-2029
Προσωρινά αποτελέσματα

Χώρα Αριθμός εδρών
Αυστρία
Αυστρία:

5

Αυστρία:

5

Αυστρία:

2

Αυστρία:

2

Αυστρία:

6

20
Βέλγιο
Βέλγιο:

4

Βέλγιο:

4

Βέλγιο:

4

Βέλγιο:

2

Βέλγιο:

3

Βέλγιο:

3

Βέλγιο:

2

22
Βουλγαρία
Βουλγαρία:

6

Βουλγαρία:

2

Βουλγαρία:

5

Βουλγαρία:

4

17
Γαλλία
Γαλλία:

6

Γαλλία:

13

Γαλλία:

13

Γαλλία:

5

Γαλλία:

5

Γαλλία:

30

Γαλλία:

9

81
Γερμανία
Γερμανία:

30

Γερμανία:

14

Γερμανία:

8

Γερμανία:

16

Γερμανία:

4

Γερμανία:

17

Γερμανία:

7

96
Δανία
Δανία:

2

Δανία:

3

Δανία:

4

Δανία:

3

Δανία:

1

Δανία:

1

Δανία:

1

15
Ελλάδα
Ελλάδα:

7

Ελλάδα:

3

Ελλάδα:

2

Ελλάδα:

4

Ελλάδα:

2

Ελλάδα:

3

21
Εσθονία
Εσθονία:

2

Εσθονία:

2

Εσθονία:

2

Εσθονία:

1

7
Ιρλανδία
Ιρλανδία:

3

Ιρλανδία:

3

Ιρλανδία:

1

Ιρλανδία:

3

Ιρλανδία:

4

14
Ισπανία
Ισπανία:

22

Ισπανία:

20

Ισπανία:

1

Ισπανία:

4

Ισπανία:

6

Ισπανία:

3

Ισπανία:

1

Ισπανία:

4

61
Ιταλία
Ιταλία:

9

Ιταλία:

21

Ιταλία:

3

Ιταλία:

24

Ιταλία:

8

Ιταλία:

8

Ιταλία:

3

76
Κροατία
Κροατία:

6

Κροατία:

4

Κροατία:

1

Κροατία:

1

12
Κύπρος
Κύπρος:

2

Κύπρος:

1

Κύπρος:

1

Κύπρος:

2

6
Λετονία
Λετονία:

2

Λετονία:

1

Λετονία:

1

Λετονία:

1

Λετονία:

2

Λετονία:

2

9
Λιθουανία
Λιθουανία:

3

Λιθουανία:

2

Λιθουανία:

2

Λιθουανία:

2

Λιθουανία:

1

Λιθουανία:

1

11
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο:

2

Λουξεμβούργο:

1

Λουξεμβούργο:

1

Λουξεμβούργο:

1

Λουξεμβούργο:

1

6
Μάλτα
Μάλτα:

3

Μάλτα:

3

6
Ολλανδία
Ολλανδία:

6

Ολλανδία:

4

Ολλανδία:

7

Ολλανδία:

4

Ολλανδία:

1

Ολλανδία:

6

Ολλανδία:

1

Ολλανδία:

2

31
Ουγγαρία
Ουγγαρία:

8

Ουγγαρία:

2

Ουγγαρία:

10

Ουγγαρία:

1

21
Πολωνία
Πολωνία:

23

Πολωνία:

3

Πολωνία:

1

Πολωνία:

20

Πολωνία:

6

53
Πορτογαλία
Πορτογαλία:

7

Πορτογαλία:

8

Πορτογαλία:

2

Πορτογαλία:

2

Πορτογαλία:

2

21
Ρουμανία
Ρουμανία:

11

Ρουμανία:

11

Ρουμανία:

2

Ρουμανία:

1

Ρουμανία:

1

Ρουμανία:

7

33
Σλοβακία
Σλοβακία:

1

Σλοβακία:

6

Σλοβακία:

7

Σλοβακία:

1

15
Σλοβενία
Σλοβενία:

5

Σλοβενία:

1

Σλοβενία:

2

Σλοβενία:

1

9
Σουηδία
Σουηδία:

5

Σουηδία:

5

Σουηδία:

3

Σουηδία:

3

Σουηδία:

3

Σουηδία:

2

21
Τσεχία
Τσεχία:

5

Τσεχία:

7

Τσεχία:

1

Τσεχία:

3

Τσεχία:

1

Τσεχία:

1

Τσεχία:

3

21
Φινλανδία
Φινλανδία:

4

Φινλανδία:

2

Φινλανδία:

3

Φινλανδία:

2

Φινλανδία:

1

Φινλανδία:

3

15
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση:

189

Ευρωπαϊκή Ένωση:

135

Ευρωπαϊκή Ένωση:

79

Ευρωπαϊκή Ένωση:

53

Ευρωπαϊκή Ένωση:

73

Ευρωπαϊκή Ένωση:

58

Ευρωπαϊκή Ένωση:

36

Ευρωπαϊκή Ένωση:

45

Ευρωπαϊκή Ένωση:

52

720
Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα
ΕΛΚ
S&D
Renew Europe
Verts/ALE
ΕΣΜ
ID
The Left
NI
Λοιποί
Σύνολο εδρών
Αυστρία AT 5 5 2 2 6 20
Βέλγιο BE 4 4 4 2 3 3 2 22
Βουλγαρία BG 6 2 5 4 17
Γαλλία FR 6 13 13 5 5 30 9 81
Γερμανία DE 30 14 8 16 4 17 7 96
Δανία DK 2 3 4 3 1 1 1 15
Ελλάδα EL 7 3 2 4 2 3 21
Εσθονία EE 2 2 2 1 7
Ιρλανδία IE 3 3 1 3 4 14
Ισπανία ES 22 20 1 4 6 3 1 4 61
Ιταλία IT 9 21 3 24 8 8 3 76
Κροατία HR 6 4 1 1 12
Κύπρος CY 2 1 1 2 6
Λετονία LV 2 1 1 1 2 2 9
Λιθουανία LT 3 2 2 2 1 1 11
Λουξεμβούργο LU 2 1 1 1 1 6
Μάλτα MT 3 3 6
Ολλανδία NL 6 4 7 4 1 6 1 2 31
Ουγγαρία HU 8 2 10 1 21
Πολωνία PL 23 3 1 20 6 53
Πορτογαλία PT 7 8 2 2 2 21
Ρουμανία RO 11 11 2 1 1 7 33
Σλοβακία SK 1 6 7 1 15
Σλοβενία SI 5 1 2 1 9
Σουηδία SE 5 5 3 3 3 2 21
Τσεχία CZ 5 7 1 3 1 1 3 21
Φινλανδία FI 4 2 3 2 1 3 15
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ 189 135 79 53 73 58 36 45 52 720

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 2024-2029
Προσωρινά αποτελέσματα

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών

Πηγή: Verian για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο