Резултати от европейските избори през 2024 г.

Данни за настоящия законодателен мандат

Германия

Учредително заседание на 2 юли 2019 г. Германия

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 29
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
CDU - CSU Christlich Demokratische Union Deutschlands / Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 29
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 25
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
GRÜNE Bündnis 90/Die Grünen 21
PIRATEN Piratenpartei Deutschland 1
ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei 1
Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 1
VOLT VOLT 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 16
ID - Identity and Democracy 11
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
AfD Alternative für Deutschland 11
Renew Europe - Renew Europe group 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
FDP Freie Demokratische Partei 5
FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER 2
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
DIE LINKE DIE LINKE 5
Tierschutzpartei PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 1
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
FAMILIE Familien-Partei Deutschlands 1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни

Парламентът в края на мандата си (април 2024 г.) Германия

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 30
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 23
CSU Christlich-Soziale Union in Bayern 6
Familie Familien-Partei Deutschlands 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 25
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Die Grünen Bündnis 90/Die Grünen 21
PIRATEN Piratenpartei Deutschland 1
ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei 1
Volt Volt Deutschland 1
Ind. Independents 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 16
ID - Група "Идентичност и демокрация" 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
AfD Alternative für Deutschland 9
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
FDP Freie Demokratische Partei 5
FW Freie Wähler 2
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Die Linke Die Linkspartei 5
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
BD Bündnis Deutschland 1
НЧ - Независими членове 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Ind. Independents 2
Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни