Kønsfordeling blandt MEP'er efter land - 2004 Konstituerende møde

Diagram

Kønsfordeling af MEP'er pr. land
Land Kvinder Mænd
Den Europæiske Union EU 31 % 69 %
Belgien BE 33 % 67 %
Danmark DK 43 % 57 %
Tyskland DE 33 % 67 %
Irland IE 38 % 62 %
Frankrig FR 45 % 55 %
Italien IT 21 % 79 %
Luxembourg LU 50 % 50 %
Holland NL 48 % 52 %
Storbritannien UK 26 % 74 %
Grækenland EL 29 % 71 %
Spanien ES 25 % 75 %
Portugal PT 25 % 75 %
Sverige SE 47 % 53 %
Østrig AT 28 % 72 %
Finland FI 43 % 57 %
Tjekkiet CZ 21 % 79 %
Estland EE 50 % 50 %
Cypern CY 0 % 100 %
Litauen LT 38 % 62 %
Letland LV 33 % 67 %
Ungarn HU 37 % 63 %
Malta MT 0 % 100 %
Polen PL 15 % 85 %
Slovenien SI 43 % 57 %
Slovakiet SK 36 % 64 %
Bulgarien BG 44 % 56 %
Rumænien RO 29 % 71 %

Kilde: Europa-Parlamentet


Kønsfordeling blandt MEP'er efter år Konstituerende møde

Diagram

Kønsfordeling blandt MEP'er pr. år
År Kvinder Mænd
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Kilde: Europa-Parlamentet