Zastoupení mužů a žen v EP podle zemí - 1989 Ustavující zasedání

Graf

Zastoupení mužů a žen v EP podle zemí
Země Ženy Muži
Evropská unie EU 19 % 81 %
Belgie BE 17 % 83 %
Dánsko DK 38 % 62 %
Německo DE 31 % 69 %
Irsko IE 7 % 93 %
Francie FR 23 % 77 %
Itálie IT 12 % 88 %
Lucembursko LU 50 % 50 %
Nizozemsko NL 28 % 72 %
Spojené království UK 15 % 85 %
Řecko EL 4 % 96 %
Španělsko ES 15 % 85 %
Portugalsko PT 13 % 87 %

Zdroj: Evropský parlament


Zastoupení mužů a žen v EP podle roků Ustavující zasedání

Graf

Zastoupení mužů a žen v EP podle roků
Rok Ženy Muži
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Zdroj: Evropský parlament