Резултати от европейските избори през 2024 г.

Учредително заседание - 18/07/2024

16/07/2024 - 15:01
Всички часове са GMT+2

Европейски парламент 2024 – 2029 г. Учредително заседание

Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 188
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 136
Patriots - Patriots for Europe 84
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 78
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 77
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 53
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
НЧ - Независими членове 33
Общо места

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • Patriots - Patriots for Europe
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • НЧ - Независими членове
  • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

Европейски съюз

Видове резултати:

Приблизителни оценки: Обобщение от Verian на наличните национални прогнозни резултати или данни от проучвания, получени в резултат от изборите и публикувани в дадена държава членка след завършване на гласуването от добре известни и надеждни национални институти за социологически проучвания.

Проекция на местата: Проекцията на местата в Европейския парламент се основава на обобщение от Verian на наличните резултати от избори, оценки или данни от проучвания, публикувани в държавите членки след завършване на гласуването. Проекцията се основава на структурата на Парламента в края на изтеклия мандат, без това да предопределя състава на политическите групи в новия мандат.

Предварителни изчисления: Съставът на Европейския парламент въз основа на наличните предварителни или окончателни национални резултати, публикувани след завършване на гласуването във всички държави членки въз основа на структурата на Парламента в края на изтеклия мандат.

Предварителни резултати: Първоначални резултати, представени от официалния избирателен орган на държавата членка въз основа на процент от преброените гласове.

Окончателни резултати: Резултати, публикувани от официалния избирателен орган на държавата членка след преброяването на всички гласове.

Официални резултати: Окончателни резултати, обявени от официалния избирателен орган на държавата членка и утвърдени от националния законодателен орган.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

15/07/2024 - 18:33
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по държави (%) Предварителни резултати

Избирателна активност по държави в процентни пунктове
Държава Процент (%)
Европейски съюз 51,05%
Австрия 56,25%
Белгия 89,01%
България 33,78%
Германия 64,74%
Гърция 41,39%
Дания 58,25%
Естония 37,60%
Ирландия 50,65%
Испания 49,21%
Италия 48,31%
Кипър 58,86%
Латвия 33,82%
Литва 28,35%
Люксембург 82,24%
Малта 73,00%
Нидерландия 46,18%
Полша 40,65%
Португалия 36,63%
Румъния 52,42%
Словакия 34,38%
Словения 41,80%
Унгария 59,46%
Финландия 40,40%
Франция 51,49%
Хърватия 21,35%
Чехия 36,45%
Швеция 53,39%
Вижте пълните данни