Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2014 - 2019 Maďarsko - Konečné výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • FIDESZ - KDNP - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
 • JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom
 • MSZP - Magyar Szocialista Párt
 • DK - Demokratikus Koalíció
 • EGYÜTT-PM - Együtt2014 - Párbeszéd Magyarországért
 • LMP - Lehet Más a Politika
 • Iné strany - Iné strany
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
FIDESZ - KDNP - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 51,48 %
JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom 14,67 %
MSZP - Magyar Szocialista Párt 10,90 %
DK - Demokratikus Koalíció 9,75 %
EGYÜTT-PM - Együtt2014 - Párbeszéd Magyarországért 7,25 %
LMP - Lehet Más a Politika 5,04 %
Iné strany - Iné strany 0,91 %

Zdroj: Európsky parlament

Počet kresiel podľa politických skupín - 2014 - 2019 Maďarsko - Ustanovujúca schôdza

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS 12
S&D 4
Zelení/ESA 2
NI 3

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2014 - 2019 Maďarsko - Ustanovujúca schôdza

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
EKR
ALDE
GUE/NGL
Zelení/ESA
EFDD
NI
Kresiel
FIDESZ - KDNP 51,48 % 12
JOBBIK 14,67 % 3
MSZP 10,90 % 2
DK 9,75 % 2
EGYÜTT-PM 7,25 % 1
LMP 5,04 % 1
Iné strany 0,91 % 0
100,00 % 12 4 0 0 0 2 0 3 21

Vnútroštátne strany

 • FIDESZ - KDNP - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
 • JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom
 • MSZP - Magyar Szocialista Párt
 • DK - Demokratikus Koalíció
 • EGYÜTT-PM - Együtt2014 - Párbeszéd Magyarországért
 • LMP - Lehet Más a Politika
 • Iné strany - Iné strany

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 12
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FIDESZ - KDNP Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 12
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DK Demokratikus Koalíció 2
MSZP Magyar Szocialista Párt 2
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LMP Lehet Más a Politika 1
EGYÜTT-PM Együtt2014 - Párbeszéd Magyarországért 1
NI - Nezaradení poslanci 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 3

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Maďarsko - Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov
Maďarsko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
2004 37 % 63 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 19 % 81 % 37 % 63 %
2019 38 % 62 % 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament

Volebná účasť podľa rokov Maďarsko - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok HU- Maďarsko - Európska únia
2004 38,50 % 45,47 %
2009 36,31 % 42,97 %
2014 28,97 % 42,61 %
2019 43,36 % 50,66 %

Zdroj: Európsky parlament