Rezultati prema državnoj stranci - 2014. – 2019. Mađarska - Konačni rezultati

Postotak glasova

Grafikon

Državne stranke


 • FIDESZ - KDNP - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
 • JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom
 • MSZP - Magyar Szocialista Párt
 • DK - Demokratikus Koalíció
 • EGYÜTT-PM - Együtt2014 - Párbeszéd Magyarországért
 • LMP - Lehet Más a Politika
 • Ostale stranke - Ostale stranke
Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova % glasova
FIDESZ - KDNP - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 51,48 %
JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom 14,67 %
MSZP - Magyar Szocialista Párt 10,90 %
DK - Demokratikus Koalíció 9,75 %
EGYÜTT-PM - Együtt2014 - Párbeszéd Magyarországért 7,25 %
LMP - Lehet Más a Politika 5,04 %
Ostale stranke - Ostale stranke 0,91 %

Izvor: Europski parlament

Mandati prema klubovima zastupnika - 2014. – 2019. Mađarska - Konstituirajuća sjednica

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP 12
S&D 4
Zeleni/ESS 2
NI 3

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2014. – 2019. Mađarska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke Glasova
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Zeleni/ESS
EFDD
NI
Mandati
FIDESZ - KDNP 51,48 % 12
JOBBIK 14,67 % 3
MSZP 10,90 % 2
DK 9,75 % 2
EGYÜTT-PM 7,25 % 1
LMP 5,04 % 1
Ostale stranke 0,91 % 0
100,00 % 12 4 0 0 0 2 0 3 21

Državne stranke

 • FIDESZ - KDNP - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
 • JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom
 • MSZP - Magyar Szocialista Párt
 • DK - Demokratikus Koalíció
 • EGYÜTT-PM - Együtt2014 - Párbeszéd Magyarországért
 • LMP - Lehet Más a Politika
 • Ostale stranke - Ostale stranke

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FIDESZ - KDNP Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 12
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DK Demokratikus Koalíció 2
MSZP Magyar Szocialista Párt 2
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LMP Lehet Más a Politika 1
EGYÜTT-PM Együtt2014 - Párbeszéd Magyarországért 1
NI - Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 3

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Mađarska - Konstituirajuća sjednica

Grafikon

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Mađarska Europska unija EU
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 37 % 63 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 19 % 81 % 37 % 63 %
2019 38 % 62 % 41 % 59 %

Izvor: Europski parlament

Odaziv prema godini Mađarska - Konačni rezultati

Grafikon

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina HU- Mađarska EU - Europska unija
2004 38,50 % 45,47 %
2009 36,31 % 42,97 %
2014 28,97 % 42,61 %
2019 43,36 % 50,66 %

Izvor: Europski parlament