Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1994-1999
Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Διάγραμμα

Σύνολο εδρών:

Έδρες
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
PSE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος
198 34,92%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
156 27,51%
ELDR - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών
44 7,76%
GUE - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς
28 4,94%
FE - Ομάδα Forza Europa
27 4,76%
RDE - Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών
26 4,59%
V - Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
23 4,06%
ARE - Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Συμμαχίας
19 3,35%
EDN - Ομάδα Ευρώπη των Εθνών (Ομάδα συντονισμού)
19 3,35%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
27 4,76%
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
PSE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος
198 34,92%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
156 27,51%
ELDR - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών
44 7,76%
GUE - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς
28 4,94%
FE - Ομάδα Forza Europa
27 4,76%
RDE - Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών
26 4,59%
V - Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
23 4,06%
ARE - Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Συμμαχίας
19 3,35%
EDN - Ομάδα Ευρώπη των Εθνών (Ομάδα συντονισμού)
19 3,35%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
27 4,76%

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο