Počet kresiel podľa politických skupín - 2004 - 2009 Poľsko - Ustanovujúca schôdza

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
 • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
 • IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
 • UEN - Skupina Únie za Európu národov
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EL'S-ED 19
PSE 8
ALDE 4
IND/DEM 10
UEN 7
NI 6

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
 • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
 • IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
 • UEN - Skupina Únie za Európu národov
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2004 - 2009 Poľsko - Ustanovujúca schôdza

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany
EL'S-ED
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI
Kresiel
PO 15
LPR 10
PiS 7
SO 6
PSL 4
SLD 4
UW 4
SdPL 3
UP 1
Iné strany 0
19 8 4 0 0 10 7 6 54

Vnútroštátne strany

 • PO - Platforma Obywatelska
 • LPR - Liga Polskich Rodzin
 • PiS - Prawo i Sprawiedliwość
 • SO - Samoobrona
 • PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe
 • SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • UW - Unia Wolnosci
 • SdPL - Socjaldemokracja Polska
 • UP - Unia Pracy
 • Iné strany - Iné strany

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
 • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
 • IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
 • UEN - Skupina Únie za Európu národov
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 19
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PO Platforma Obywatelska 15
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia 10
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LPR Liga Polskich Rodzin 10
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 8
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 4
SdPL Socjaldemokracja Polska 3
UP Unia Pracy 1
UEN - Skupina Únie za Európu národov 7
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PiS Prawo i Sprawiedliwość 7
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UW Unia Wolnosci 4
NI - Nezaradení poslanci 6
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SO Samoobrona 6

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Poľsko - Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov
Poľsko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
2004 15 % 85 % 31 % 69 %
2009 22 % 78 % 35 % 65 %
2014 24 % 76 % 37 % 63 %
2019 35 % 65 % 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament

Volebná účasť podľa rokov Poľsko - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok PL- Poľsko - Európska únia
2004 20,87 % 45,47 %
2009 24,53 % 42,97 %
2014 23,83 % 42,61 %
2019 45,68 % 50,66 %

Zdroj: Európsky parlament