Mandaty według grupy politycznej i kraju - 2004-2009
Ustępujący Parlament

Kraj Liczba mandatów
Austria
Austria:

6

Austria:

7

Austria:

1

Austria:

2

Austria:

2

18
Belgia
Belgia:

6

Belgia:

7

Belgia:

6

Belgia:

2

Belgia:

3

24
Bułgaria
Bułgaria:

5

Bułgaria:

5

Bułgaria:

5

Bułgaria:

3

18
Cypr
Cypr:

3

Cypr:

1

Cypr:

2

6
Czechy
Czechy:

14

Czechy:

2

Czechy:

6

Czechy:

1

Czechy:

1

24
Dania
Dania:

1

Dania:

5

Dania:

4

Dania:

1

Dania:

1

Dania:

1

Dania:

1

14
Estonia
Estonia:

1

Estonia:

3

Estonia:

2

6
Finlandia
Finlandia:

4

Finlandia:

3

Finlandia:

5

Finlandia:

1

Finlandia:

1

14
Francja
Francja:

18

Francja:

31

Francja:

10

Francja:

6

Francja:

3

Francja:

3

Francja:

7

78
Grecja
Grecja:

11

Grecja:

8

Grecja:

4

Grecja:

1

24
Hiszpania
Hiszpania:

24

Hiszpania:

24

Hiszpania:

2

Hiszpania:

3

Hiszpania:

1

54
Holandia
Holandia:

7

Holandia:

7

Holandia:

5

Holandia:

4

Holandia:

2

Holandia:

2

27
Irlandia
Irlandia:

5

Irlandia:

1

Irlandia:

1

Irlandia:

4

Irlandia:

1

Irlandia:

1

13
Litwa
Litwa:

2

Litwa:

2

Litwa:

7

Litwa:

2

13
Luksemburg
Luksemburg:

3

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

6
Łotwa
Łotwa:

3

Łotwa:

1

Łotwa:

4

Łotwa:

1

9
Malta
Malta:

2

Malta:

3

5
Niemcy
Niemcy:

49

Niemcy:

24

Niemcy:

7

Niemcy:

13

Niemcy:

6

99
Polska
Polska:

15

Polska:

9

Polska:

6

Polska:

20

Polska:

3

Polska:

1

54
Portugalia
Portugalia:

9

Portugalia:

12

Portugalia:

3

24
Rumunia
Rumunia:

18

Rumunia:

10

Rumunia:

6

Rumunia:

1

35
Słowacja
Słowacja:

8

Słowacja:

3

Słowacja:

3

14
Słowenia
Słowenia:

4

Słowenia:

1

Słowenia:

2

7
Szwecja
Szwecja:

6

Szwecja:

5

Szwecja:

3

Szwecja:

1

Szwecja:

2

Szwecja:

2

19
Węgry
Węgry:

13

Węgry:

9

Węgry:

2

24
Wielka Brytania
Wielka Brytania:

27

Wielka Brytania:

19

Wielka Brytania:

11

Wielka Brytania:

5

Wielka Brytania:

1

Wielka Brytania:

8

Wielka Brytania:

7

78
Włochy
Włochy:

24

Włochy:

17

Włochy:

12

Włochy:

13

Włochy:

2

Włochy:

7

Włochy:

3

78
Unia Europejska
Unia Europejska:

288

Unia Europejska:

218

Unia Europejska:

100

Unia Europejska:

44

Unia Europejska:

43

Unia Europejska:

40

Unia Europejska:

22

Unia Europejska:

30

785
Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj
EPL-ED
PSE
ALDE
UEN
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
NI
Łączna liczba mandatów
Austria AT 6 7 1 2 2 18
Belgia BE 6 7 6 2 3 24
Bułgaria BG 5 5 5 3 18
Cypr CY 3 1 2 6
Czechy CZ 14 2 6 1 1 24
Dania DK 1 5 4 1 1 1 1 14
Estonia EE 1 3 2 6
Finlandia FI 4 3 5 1 1 14
Francja FR 18 31 10 6 3 3 7 78
Grecja EL 11 8 4 1 24
Hiszpania ES 24 24 2 3 1 54
Holandia NL 7 7 5 4 2 2 27
Irlandia IE 5 1 1 4 1 1 13
Litwa LT 2 2 7 2 13
Luksemburg LU 3 1 1 1 6
Łotwa LV 3 1 4 1 9
Malta MT 2 3 5
Niemcy DE 49 24 7 13 6 99
Polska PL 15 9 6 20 3 1 54
Portugalia PT 9 12 3 24
Rumunia RO 18 10 6 1 35
Słowacja SK 8 3 3 14
Słowenia SI 4 1 2 7
Szwecja SE 6 5 3 1 2 2 19
Węgry HU 13 9 2 24
Wielka Brytania UK 27 19 11 5 1 8 7 78
Włochy IT 24 17 12 13 2 7 3 78
Unia Europejska UE 288 218 100 44 43 40 22 30 785

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grupy politycznej i kraju - 2004-2009
Ustępujący Parlament

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Łączna liczba mandatów

Źródło: Parlament Europejski