Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 2004. – 2009.
Parlament na odlasku

Država Broj mandata
Austrija
Austrija:

6

Austrija:

7

Austrija:

1

Austrija:

2

Austrija:

2

18
Belgija
Belgija:

6

Belgija:

7

Belgija:

6

Belgija:

2

Belgija:

3

24
Bugarska
Bugarska:

5

Bugarska:

5

Bugarska:

5

Bugarska:

3

18
Cipar
Cipar:

3

Cipar:

1

Cipar:

2

6
Češka
Češka:

14

Češka:

2

Češka:

6

Češka:

1

Češka:

1

24
Danska
Danska:

1

Danska:

5

Danska:

4

Danska:

1

Danska:

1

Danska:

1

Danska:

1

14
Estonija
Estonija:

1

Estonija:

3

Estonija:

2

6
Finska
Finska:

4

Finska:

3

Finska:

5

Finska:

1

Finska:

1

14
Francuska
Francuska:

18

Francuska:

31

Francuska:

10

Francuska:

6

Francuska:

3

Francuska:

3

Francuska:

7

78
Grčka
Grčka:

11

Grčka:

8

Grčka:

4

Grčka:

1

24
Irska
Irska:

5

Irska:

1

Irska:

1

Irska:

4

Irska:

1

Irska:

1

13
Italija
Italija:

24

Italija:

17

Italija:

12

Italija:

13

Italija:

2

Italija:

7

Italija:

3

78
Latvija
Latvija:

3

Latvija:

1

Latvija:

4

Latvija:

1

9
Litva
Litva:

2

Litva:

2

Litva:

7

Litva:

2

13
Luksemburg
Luksemburg:

3

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

6
Mađarska
Mađarska:

13

Mađarska:

9

Mađarska:

2

24
Malta
Malta:

2

Malta:

3

5
Nizozemska
Nizozemska:

7

Nizozemska:

7

Nizozemska:

5

Nizozemska:

4

Nizozemska:

2

Nizozemska:

2

27
Njemačka
Njemačka:

49

Njemačka:

24

Njemačka:

7

Njemačka:

13

Njemačka:

6

99
Poljska
Poljska:

15

Poljska:

9

Poljska:

6

Poljska:

20

Poljska:

3

Poljska:

1

54
Portugal
Portugal:

9

Portugal:

12

Portugal:

3

24
Rumunjska
Rumunjska:

18

Rumunjska:

10

Rumunjska:

6

Rumunjska:

1

35
Slovačka
Slovačka:

8

Slovačka:

3

Slovačka:

3

14
Slovenija
Slovenija:

4

Slovenija:

1

Slovenija:

2

7
Španjolska
Španjolska:

24

Španjolska:

24

Španjolska:

2

Španjolska:

3

Španjolska:

1

54
Švedska
Švedska:

6

Švedska:

5

Švedska:

3

Švedska:

1

Švedska:

2

Švedska:

2

19
Ujedinjena Kraljevina
Ujedinjena Kraljevina:

27

Ujedinjena Kraljevina:

19

Ujedinjena Kraljevina:

11

Ujedinjena Kraljevina:

5

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

8

Ujedinjena Kraljevina:

7

78
Europska unija
Europska unija:

288

Europska unija:

218

Europska unija:

100

Europska unija:

44

Europska unija:

43

Europska unija:

40

Europska unija:

22

Europska unija:

30

785
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država
EPP-ED
PSE
ALDE
UEN
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
NI
Ukupno mandata
Austrija AT 6 7 1 2 2 18
Belgija BE 6 7 6 2 3 24
Bugarska BG 5 5 5 3 18
Cipar CY 3 1 2 6
Češka CZ 14 2 6 1 1 24
Danska DK 1 5 4 1 1 1 1 14
Estonija EE 1 3 2 6
Finska FI 4 3 5 1 1 14
Francuska FR 18 31 10 6 3 3 7 78
Grčka EL 11 8 4 1 24
Irska IE 5 1 1 4 1 1 13
Italija IT 24 17 12 13 2 7 3 78
Latvija LV 3 1 4 1 9
Litva LT 2 2 7 2 13
Luksemburg LU 3 1 1 1 6
Mađarska HU 13 9 2 24
Malta MT 2 3 5
Nizozemska NL 7 7 5 4 2 2 27
Njemačka DE 49 24 7 13 6 99
Poljska PL 15 9 6 20 3 1 54
Portugal PT 9 12 3 24
Rumunjska RO 18 10 6 1 35
Slovačka SK 8 3 3 14
Slovenija SI 4 1 2 7
Španjolska ES 24 24 2 3 1 54
Švedska SE 6 5 3 1 2 2 19
Ujedinjena Kraljevina UK 27 19 11 5 1 8 7 78
Europska unija EU 288 218 100 44 43 40 22 30 785

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 2004. – 2009.
Parlament na odlasku

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata

Izvor: Europski parlament