Mandati prema klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Estonija - Parlament na odlasku

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 2
Renew Europe 3
EPP 1
ID 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Estonija - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Zeleni/ESS
ID
NI
Mandati
ER 2
SDE 2
EKRE 1
Isamaa 1
KE 1
1 2 0 3 0 0 1 0 7

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ER Eesti Reformierakond 2
KE Eesti Keskerakond 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SDE Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Isamaa ISAMAA Erakond 1
ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EKRE Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament