Rezultati europskih izbora 2024.

Aktualni saziv u brojkama

Finska

Konstitutivna sjednica 2. srpnja 2019. Finska

Stupičasti grafikon

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
KOK Kansallinen Kokoomus 3
Renew Europe - Renew Europe group 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
KESK Suomen Keskusta 2
SFP (RKP) Svenska folkpartiet (Ruotsalainen kansanpuolue) 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 2
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
VIHR Vihreä liitto   2
ID - Identity and Democracy 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
PS Perussuomalaiset 2
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
VAS Vasemmistoliitto  1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Parlamenta na odlasku (od travnja 2024.) Finska

Stupičasti grafikon

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
KOK Kansallinen Kokoomus  3
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
KESK Suomen Keskusta 2
SFP (RKP) Svenska folkpartiet i Finland/ Suomen ruotsalainen kansanpuolue 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
VIHR Vihreä liitto 3
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 2
ECR - Europski konzervativci i reformisti 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
PS Perussuomalaiset 2
The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
VAS Vasemmistoliitto 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja