Mandati prema klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Hrvatska - Parlament na odlasku

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 4
Renew Europe 1
EPP 4
ECR 1
NI 2

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Hrvatska - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Zeleni/ESS
ID
NI
Mandati
HDZ 4
SDP 4
Coal. Amsterdam 1
Hrvatski suverenisti 1
Ind. 1
Ključ Hrvatske 1
4 4 1 1 0 0 0 2 12

Državne stranke

  • HDZ - Hrvatska demokratska zajednica
  • SDP - Socijaldemokratska partija Hrvatske
  • Coal. Amsterdam - Istarski demokratski sabor
  • Hrvatski suverenisti - Hrvatski suverenisti
  • Ind. - Independents
  • Ključ Hrvatske - Ključ Hrvatske

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
HDZ Hrvatska demokratska zajednica 4
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SDP Socijaldemokratska partija Hrvatske 4
ECR - Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Hrvatski suverenisti Hrvatski suverenisti 1
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Coal. Amsterdam Istarski demokratski sabor 1
NI - Nezavisni zastupnici 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Ključ Hrvatske Ključ Hrvatske 1
Ind. Independents 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament