Mandati prema klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Italija - Parlament na odlasku

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 15
Zeleni/ESS 3
Renew Europe 4
EPP 12
ECR 10
ID 23
NI 9

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Italija - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Zeleni/ESS
ID
NI
Mandati
LN 23
PD 15
FDI 10
FI 10
M5S 5
AZ 2
AVS 1
DC 1
IV 1
Ind. 1
Ind. 1
Ind. 1
Ind. 1
SVP 1
12 15 10 4 0 3 23 9 76

Državne stranke

 • LN - Lega per Salvini Premier
 • PD - Partito Democratico
 • FDI - Fratelli d'Italia
 • FI - Forza italia
 • M5S - Movimento Cinque Stelle
 • AZ - Azione
 • AVS - Alleanza Verdi e SInistra
 • DC - Democrazia Cristiana
 • IV - Italia Viva-Il Centro
 • Ind. - Independents
 • Ind. - Independents
 • Ind. - Independents
 • Ind. - Independents
 • SVP - Südtiroler Volkspartei

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija 23
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LN Lega per Salvini Premier 23
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 15
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PD Partito Democratico 15
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FI Forza italia 10
SVP Südtiroler Volkspartei 1
Ind. Independents 1
ECR - Europski konzervativci i reformisti 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FDI Fratelli d'Italia 10
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
AZ Azione 2
IV Italia Viva-Il Centro 1
Ind. Independents 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Ind. Independents 3
NI - Nezavisni zastupnici 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
M5S Movimento Cinque Stelle 5
PD Partito Democratico 1
DC Democrazia Cristiana 1
AVS Alleanza Verdi e SInistra 1
Ind. Independents 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament