Rezultati europskih izbora 2024.

Aktualni saziv u brojkama

Rumunjska

Konstitutivna sjednica 2. srpnja 2019. Rumunjska

Stupičasti grafikon

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
PNL Partidul Naţional Liberal 10
UDMR Romániai Magyar Demokrata Szövetség/Uniunea Democrată Maghiară din România 2
PMP Partidul Mișcarea Populară 2
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
PSD Partidul Social Democrat 8
Pro Romania Partidul Pro Romania 2
Renew Europe - Renew Europe group 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
Coal. Alliance 2020 (USR+PLUS) Coalition 2020 USR + PLUS Alliance (Uniunea Salvați România + Partidul Libertății, Unității și Solidarității) 8

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Parlamenta na odlasku (od travnja 2024.) Rumunjska

Stupičasti grafikon

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
PNL Partidul Național Liberal 10
UDMR/ RMDSZ Uniunea Democrată Maghiară din România/Romániai Magyar Demokrata Szövetség 2
PMP Partidul Mișcarea Populară 2
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
PSD Partidul Social Democrat 8
PRO PRO România 1
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
REPER Reînnoim Proiectul European al României 5
USR Uniunea Salvați România 1
Ind. Independents 1
ECR - Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
PNCR Partidului Național Conservator Român 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
Ind. Independents 1
NI - Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
AUR Alianța pentru Unirea Românilor 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja