Mandati prema klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Njemačka - Parlament na odlasku

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija
 • The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP 31
S&D 16
Renew Europe 7
Zeleni/ESS 24
ECR 1
The Left 5
NI 12

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija
 • The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Njemačka - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke
EPP
S&D
Renew Europe
Zeleni/ESS
ECR
ID
The Left
NI
Mandati
CDU 23
Die Grünen 21
SPD 16
AfD 9
CSU 6
Die Linke 5
FDP 5
FW 2
Ind. 2
BD 1
Die PARTEI 1
Familie 1
Ind. 1
PIRATEN 1
Volt 1
ÖDP 1
31 16 7 24 1 0 5 12 96

Državne stranke

 • CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • Die Grünen - Bündnis 90/Die Grünen
 • SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 • AfD - Alternative für Deutschland
 • CSU - Christlich-Soziale Union in Bayern
 • Die Linke - Die Linkspartei
 • FDP - Freie Demokratische Partei
 • FW - Freie Wähler
 • Ind. - Independents
 • BD - Bündnis Deutschland
 • Die PARTEI - Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 • Familie - Familien-Partei Deutschlands
 • Ind. - Independents
 • PIRATEN - Piratenpartei Deutschland
 • Volt - Volt Deutschland
 • ÖDP - Ökologisch-Demokratische Partei

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija
 • The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 31
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 23
CSU Christlich-Soziale Union in Bayern 6
Familie Familien-Partei Deutschlands 1
ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Die Grünen Bündnis 90/Die Grünen 21
PIRATEN Piratenpartei Deutschland 1
Volt Volt Deutschland 1
Ind. Independents 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 16
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FDP Freie Demokratische Partei 5
FW Freie Wähler 2
The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Die Linke Die Linkspartei 5
ECR - Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
BD Bündnis Deutschland 1
NI - Nezavisni zastupnici 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
AfD Alternative für Deutschland 9
Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 1
Ind. Independents 2

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament