Mandati prema klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Irska - Parlament na odlasku

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
The Left 4
Zeleni/ESS 2
Renew Europe 2
EPP 5

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Irska - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Zeleni/ESS
ID
NI
Mandati
FG 5
FF 2
GP 2
I4C 2
Ind. 1
SF 1
5 0 0 2 4 2 0 0 13

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FG Fine Gael 5
The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
I4C Neamhspleáigh ar son an Athraithe / Independents 4 Change 2
SF Sinn Féin 1
Ind. Independents 1
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FF Fianna Fáil 2
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
GP Comhaontas Glas/ Green Party 2

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament