Wyniki według partii krajowych - 2009-2014 Wielka Brytania - Wielka Brytania - Wyniki końcowe

Procent głosów

Wykres

Partie krajowe


 • Cons. - Conservative Party 
 • UKIP - UK Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • LD - Liberal Democrats 
 • GP - Green Party of England and Wales
 • BNP - British National Party
 • SNP - Scottish National Party
 • PC - Plaid Cymru
 • Inne partie GB - Inne partie — Wielka Brytania
Procent głosów oddanych na partie krajowe
Partie krajowe Procent głosów % głosów
Cons. - Conservative Party  27,70%
UKIP - UK Independence Party 16,50%
Lab. - Labour Party 15,70%
LD - Liberal Democrats  13,70%
GP - Green Party of England and Wales 8,38%
BNP - British National Party 6,20%
SNP - Scottish National Party 2,10%
PC - Plaid Cymru 0,78%
Inne partie GB - Inne partie — Wielka Brytania 8,94%

Źródło: Parlament Europejski

Mandaty według grup politycznych - 2009-2014 Wielka Brytania - Wielka Brytania - Posiedzenie inauguracyjne

Wykres słupkowy

Łącznie Mandaty

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • EFD - Europa Wolności i Demokracji
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
S&D 13
ALDE 11
Verts/ALE 5
EKR 24
EFD 13
NI 3

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • EFD - Europa Wolności i Demokracji
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski

Podział partii krajowych i grup politycznych - 2009-2014 Wielka Brytania - Wielka Brytania - Posiedzenie inauguracyjne

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Partie krajowe Głosy
EPL
S&D
ALDE
Verts/ALE
EKR
GUE/NGL
EFD
NI
Mandaty
Cons. 27,70% 25
UKIP 16,50% 13
Lab. 15,70% 13
LD 13,70% 11
GP 8,38% 2
BNP 6,20% 2
SNP 2,10% 2
PC 0,78% 1
Inne partie GB 8,94% 0
100,00% 0 13 11 5 24 0 13 3 69

Partie krajowe

 • Cons. - Conservative Party 
 • UKIP - UK Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • LD - Liberal Democrats 
 • GP - Green Party of England and Wales
 • BNP - British National Party
 • SNP - Scottish National Party
 • PC - Plaid Cymru
 • Inne partie GB - Inne partie — Wielka Brytania

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • EFD - Europa Wolności i Demokracji
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 24
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Cons. Conservative Party  24
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Lab. Labour Party 13
EFD - Europa Wolności i Demokracji 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UKIP UK Independence Party 13
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 11
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
LD Liberal Democrats  11
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
NI - Niezrzeszeni 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Cons. Conservative Party  1
BNP British National Party 2

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski