Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2009 - 2014 Rumunsko - Konečné výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • PSD-PC - Alianţa Electorală PSD+PC
 • PD-L - Partidul Democrat Liberal
 • PNL - Partidul Național Liberal
 • UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România
 • PRM - Partidul România Mare
 • Băsescu E. - Băsescu Elena
 • Iné strany - Iné strany
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
PSD-PC - Alianţa Electorală PSD+PC 31,07 %
PD-L - Partidul Democrat Liberal 29,71 %
PNL - Partidul Național Liberal 14,52 %
UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România 8,92 %
PRM - Partidul România Mare 8,65 %
Băsescu E. - Băsescu Elena 4,22 %
Iné strany - Iné strany 7,13 %

Zdroj: Európsky parlament

Počet kresiel podľa politických skupín - 2009 - 2014 Rumunsko - Ustanovujúca schôdza

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS 14
S&D 11
ALDE 5
NI 3

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2009 - 2014 Rumunsko - Ustanovujúca schôdza

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
ALDE
Verts/ALE
EKR
GUE/NGL
EFD
NI
Kresiel
PSD-PC 31,07 % 11
PD-L 29,71 % 10
PNL 14,52 % 5
UDMR 8,92 % 3
PRM 8,65 % 3
Băsescu E. 4,22 % 1
Iné strany 7,13 % 0
100,00 % 14 11 5 0 0 0 0 3 33

Vnútroštátne strany

 • PSD-PC - Alianţa Electorală PSD+PC
 • PD-L - Partidul Democrat Liberal
 • PNL - Partidul Național Liberal
 • UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România
 • PRM - Partidul România Mare
 • Băsescu E. - Băsescu Elena
 • Iné strany - Iné strany

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 14
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PD-L Partidul Democrat Liberal 10
UDMR Uniunea Democrată Maghiară din România 3
Băsescu E. Băsescu Elena 1
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 11
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PSD-PC Alianţa Electorală PSD+PC 11
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 5
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PNL Partidul Național Liberal 5
NI - Nezaradení poslanci 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PRM Partidul România Mare 3

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Rumunsko - Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov
Rumunsko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
2004 29 % 71 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 31 % 69 % 37 % 63 %
2019 22 % 78 % 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament

Volebná účasť podľa rokov Rumunsko - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok RO- Rumunsko - Európska únia
2007 29,47 %
2009 27,67 % 42,97 %
2014 32,44 % 42,61 %
2019 51,20 % 50,66 %

Zdroj: Európsky parlament