Rezultati prema državnoj stranci - 2009. – 2014. Rumunjska - Konačni rezultati

Postotak glasova

Grafikon

Državne stranke


 • PSD-PC - Alianţa Electorală PSD+PC
 • PD-L - Partidul Democrat Liberal
 • PNL - Partidul Național Liberal
 • UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România
 • PRM - Partidul România Mare
 • Băsescu E. - Băsescu Elena
 • Ostale stranke - Ostale stranke
Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova % glasova
PSD-PC - Alianţa Electorală PSD+PC 31,07 %
PD-L - Partidul Democrat Liberal 29,71 %
PNL - Partidul Național Liberal 14,52 %
UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România 8,92 %
PRM - Partidul România Mare 8,65 %
Băsescu E. - Băsescu Elena 4,22 %
Ostale stranke - Ostale stranke 7,13 %

Izvor: Europski parlament

Mandati prema klubovima zastupnika - 2009. – 2014. Rumunjska - Konstituirajuća sjednica

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP 14
S&D 11
ALDE 5
NI 3

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2009. – 2014. Rumunjska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke Glasova
EPP
S&D
ALDE
Verts/ALE
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Mandati
PSD-PC 31,07 % 11
PD-L 29,71 % 10
PNL 14,52 % 5
UDMR 8,92 % 3
PRM 8,65 % 3
Băsescu E. 4,22 % 1
Ostale stranke 7,13 % 0
100,00 % 14 11 5 0 0 0 0 3 33

Državne stranke

 • PSD-PC - Alianţa Electorală PSD+PC
 • PD-L - Partidul Democrat Liberal
 • PNL - Partidul Național Liberal
 • UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România
 • PRM - Partidul România Mare
 • Băsescu E. - Băsescu Elena
 • Ostale stranke - Ostale stranke

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PD-L Partidul Democrat Liberal 10
UDMR Uniunea Democrată Maghiară din România 3
Băsescu E. Băsescu Elena 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PSD-PC Alianţa Electorală PSD+PC 11
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PNL Partidul Național Liberal 5
NI - Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PRM Partidul România Mare 3

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Rumunjska - Konstituirajuća sjednica

Grafikon

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Rumunjska Europska unija EU
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 29 % 71 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 31 % 69 % 37 % 63 %
2019 22 % 78 % 41 % 59 %

Izvor: Europski parlament

Odaziv prema godini Rumunjska - Konačni rezultati

Grafikon

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina RO- Rumunjska EU - Europska unija
2007 29,47 %
2009 27,67 % 42,97 %
2014 32,44 % 42,61 %
2019 51,20 % 50,66 %

Izvor: Europski parlament