Počet křesel podle politických skupin - 1989-1994 Belgie - Končící parlament

Pruhový graf

Celkem křesel

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • S - Skupina socialistů
 • PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie)
 • LDR - Skupina liberálů a demokratických reformistů
 • V - Zelená skupina v Evropském parlamentu
 • RDE - Skupina evropské demokratické levice
 • ARC - Skupina Duha v Evropském parlamentu
 • CG - Levá jednota
 • DR - Technická skupina Evropské pravice
 • NI - Nezařazení poslanci

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
S 8
PPE 7
LDR 4
V 3
ARC 1
DR 1

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • S - Skupina socialistů
 • PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie)
 • LDR - Skupina liberálů a demokratických reformistů
 • V - Zelená skupina v Evropském parlamentu
 • RDE - Skupina evropské demokratické levice
 • ARC - Skupina Duha v Evropském parlamentu
 • CG - Levá jednota
 • DR - Technická skupina Evropské pravice
 • NI - Nezařazení poslanci

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Zdroj: Evropský parlament

Rozdělení vnitrostátních stran a politických skupin - 1989-1994 Belgie - Končící parlament

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Vnitrostátní strany
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Křesel
CVP 5
PS 5
SP 3
ECOLO 2
PRL 2
PSC 2
VLD 2
Agalev 1
VI. Blok 1
VU 1
8 7 4 3 0 1 0 1 0 24

Vnitrostátní strany

 • CVP - Christelijke Volkspartij
 • PS - Parti Socialiste
 • SP - Socialistische Partij
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales
 • PRL - Parti Réformateur Libéral
 • PSC - Parti Social Chrétien
 • VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Agalev - Anders Gaan Leven
 • VI. Blok - Vlaams Blok
 • VU - Volksunie

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • S - Skupina socialistů
 • PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie)
 • LDR - Skupina liberálů a demokratických reformistů
 • V - Zelená skupina v Evropském parlamentu
 • RDE - Skupina evropské demokratické levice
 • ARC - Skupina Duha v Evropském parlamentu
 • CG - Levá jednota
 • DR - Technická skupina Evropské pravice
 • NI - Nezařazení poslanci

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
S - Skupina socialistů 8
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PS Parti Socialiste 5
SP Socialistische Partij 3
PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie) 7
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
CVP Christelijke Volkspartij 5
PSC Parti Social Chrétien 2
LDR - Skupina liberálů a demokratických reformistů 4
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PRL Parti Réformateur Libéral 2
VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
V - Zelená skupina v Evropském parlamentu 3
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
Agalev Anders Gaan Leven 1
ARC - Skupina Duha v Evropském parlamentu 1
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
VU Volksunie 1
DR - Technická skupina Evropské pravice 1
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
VI. Blok Vlaams Blok 1

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Zdroj: Evropský parlament