Zetels per politieke fractie - 1989-1994 België - Uittredend Parlement

Staafdiagram

Totaal zetels

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • S - Socialistische Fractie
 • PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
 • LDR - Liberale en Democratische Fractie
 • V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement
 • RDE - Fractie van verenigde Europese democraten
 • ARC - Regenboogfractie in het Europees Parlement
 • CG - Linkse Coalitie
 • DR - Technische Fractie Europees Rechts
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S 8
PPE 7
LDR 4
V 3
ARC 1
DR 1

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • S - Socialistische Fractie
 • PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
 • LDR - Liberale en Democratische Fractie
 • V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement
 • RDE - Fractie van verenigde Europese democraten
 • ARC - Regenboogfractie in het Europees Parlement
 • CG - Linkse Coalitie
 • DR - Technische Fractie Europees Rechts
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement

Uitsplitsing in nationale partijen en politieke fracties - 1989-1994 België - Uittredend Parlement

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Nationale partijen
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Zetels
CVP 5
PS 5
SP 3
ECOLO 2
PRL 2
PSC 2
VLD 2
Agalev 1
VI. Blok 1
VU 1
8 7 4 3 0 1 0 1 0 24

Nationale partijen

 • CVP - Christelijke Volkspartij
 • PS - Parti Socialiste
 • SP - Socialistische Partij
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales
 • PRL - Parti Réformateur Libéral
 • PSC - Parti Social Chrétien
 • VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Agalev - Anders Gaan Leven
 • VI. Blok - Vlaams Blok
 • VU - Volksunie

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • S - Socialistische Fractie
 • PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
 • LDR - Liberale en Democratische Fractie
 • V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement
 • RDE - Fractie van verenigde Europese democraten
 • ARC - Regenboogfractie in het Europees Parlement
 • CG - Linkse Coalitie
 • DR - Technische Fractie Europees Rechts
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S - Socialistische Fractie 8
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PS Parti Socialiste 5
SP Socialistische Partij 3
PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) 7
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CVP Christelijke Volkspartij 5
PSC Parti Social Chrétien 2
LDR - Liberale en Democratische Fractie 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PRL Parti Réformateur Libéral 2
VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
Agalev Anders Gaan Leven 1
ARC - Regenboogfractie in het Europees Parlement 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VU Volksunie 1
DR - Technische Fractie Europees Rechts 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VI. Blok Vlaams Blok 1

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement