Platser per politisk grupp - 1994-1999 Storbritannien - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • UPE - Gruppen Union för Europa
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
 • I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 61
PPE 17
ELDR 3
GUE/NGL 1
V 1
ARE 2
I-EDN 1
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • UPE - Gruppen Union för Europa
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
 • I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1994-1999 Storbritannien - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
PSE
PPE
ELDR
GUE/NGL
UPE
V
ARE
I-EDN
NI
Platser
Lab. 61
CONS. 18
LD 2
SNP 2
DUP 1
GP 1
SDLP 1
UUP 1
61 17 3 1 0 1 2 1 1 87

Nationella partier

 • Lab. - Labour Party
 • CONS. - Conservative Party 
 • LD - Liberal Democrats 
 • SNP - Scottish National Party 
 • DUP - Democratic Unionist Party 
 • GP - Green Party
 • SDLP - Social Democratic and Labour Party 
 • UUP - Ulster Unionist

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • UPE - Gruppen Union för Europa
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
 • I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 61
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Lab. Labour Party 59
GP Green Party 1
SDLP Social Democratic and Labour Party  1
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 17
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CONS. Conservative Party  17
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CONS. Conservative Party  1
LD Liberal Democrats  2
ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SNP Scottish National Party  2
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Lab. Labour Party 1
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Lab. Labour Party 1
I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UUP Ulster Unionist 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DUP Democratic Unionist Party  1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet