Platser per politisk grupp - 2004-2009 Storbritannien - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED 27
PSE 19
ALDE 11
Verts/ALE 5
GUE/NGL 1
IND/DEM 8
NI 7

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2004-2009 Storbritannien - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP-ED
PSE
ALDE
UEN
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
NI
Platser
Cons. 28
Lab. 19
LD 11
UKIP 10
GP 2
Ind. 2
SNP 2
PC 1
SF 1
TU 1
UUP 1
27 19 11 0 5 1 8 7 78

Nationella partier

 • Cons. - Conservative Party 
 • Lab. - Labour Party
 • LD - Liberal Democrats 
 • UKIP - UK Independence Party
 • GP - Green Party of England and Wales
 • Ind. - Independent
 • SNP - Scottish National Party
 • PC - Plaid Cymru
 • SF - Sinn Fein
 • TU - Traditional Unionist
 • UUP - Ulster Unionist Party

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 27
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Cons. Conservative Party  26
UUP Ulster Unionist Party 1
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 19
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Lab. Labour Party 19
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 11
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LD Liberal Democrats  11
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 8
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UKIP UK Independence Party 8
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
GP Green Party of England and Wales 2
SNP Scottish National Party 2
PC Plaid Cymru 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SF Sinn Fein 1
NI - Grupplösa 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Cons. Conservative Party  2
UKIP UK Independence Party 2
TU Traditional Unionist 1
Ind. Independent 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet