Počet křesel podle politických skupin - 1994-1999 Spojené království - Končící parlament

Pruhový graf

Celkem křesel

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • PSE - Skupina Strany Evropských socialistů
 • PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie)
 • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
 • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
 • UPE - Skupina Unie pro Evropu
 • V - Zelená skupina v Evropském parlamentu
 • ARE - Skupina evropské radikální aliance
 • I-EDN - Skupina Nezávislí pro Evropu národů
 • NI - Nezařazení poslanci

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PSE 61
PPE 17
ELDR 3
GUE/NGL 1
V 1
ARE 2
I-EDN 1
NI 1

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • PSE - Skupina Strany Evropských socialistů
 • PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie)
 • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
 • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
 • UPE - Skupina Unie pro Evropu
 • V - Zelená skupina v Evropském parlamentu
 • ARE - Skupina evropské radikální aliance
 • I-EDN - Skupina Nezávislí pro Evropu národů
 • NI - Nezařazení poslanci

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Zdroj: Evropský parlament

Rozdělení vnitrostátních stran a politických skupin - 1994-1999 Spojené království - Končící parlament

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Vnitrostátní strany
PSE
PPE
ELDR
GUE/NGL
UPE
V
ARE
I-EDN
NI
Křesel
Lab. 61
CONS. 18
LD 2
SNP 2
DUP 1
GP 1
SDLP 1
UUP 1
61 17 3 1 0 1 2 1 1 87

Vnitrostátní strany

 • Lab. - Labour Party
 • CONS. - Conservative Party 
 • LD - Liberal Democrats 
 • SNP - Scottish National Party 
 • DUP - Democratic Unionist Party 
 • GP - Green Party
 • SDLP - Social Democratic and Labour Party 
 • UUP - Ulster Unionist

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • PSE - Skupina Strany Evropských socialistů
 • PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie)
 • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
 • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
 • UPE - Skupina Unie pro Evropu
 • V - Zelená skupina v Evropském parlamentu
 • ARE - Skupina evropské radikální aliance
 • I-EDN - Skupina Nezávislí pro Evropu národů
 • NI - Nezařazení poslanci

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PSE - Skupina Strany Evropských socialistů 61
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Lab. Labour Party 59
GP Green Party 1
SDLP Social Democratic and Labour Party  1
PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie) 17
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
CONS. Conservative Party  17
ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany 3
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
CONS. Conservative Party  1
LD Liberal Democrats  2
ARE - Skupina evropské radikální aliance 2
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
SNP Scottish National Party  2
GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice 1
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Lab. Labour Party 1
V - Zelená skupina v Evropském parlamentu 1
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Lab. Labour Party 1
I-EDN - Skupina Nezávislí pro Evropu národů 1
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
UUP Ulster Unionist 1
NI - Nezařazení poslanci 1
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
DUP Democratic Unionist Party  1

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Zdroj: Evropský parlament