Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2014 - 2019 Rumunsko - Konečné výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • Coal. PS+PC+UNPR - Coalition Partidul Social Democrat + Partidul Conservator + Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei
 • PNL - Partidul Naţional Liberal
 • PDL - Partidul Democrat Liberal
 • Ind. M. Diaconu - Ind. Mircea Diaconu
 • UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România
 • PMP - Partidul Mișcarea Populară
 • Iné strany - Iné strany
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
Coal. PS+PC+UNPR - Coalition Partidul Social Democrat + Partidul Conservator + Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei 37,60 %
PNL - Partidul Naţional Liberal 15,00 %
PDL - Partidul Democrat Liberal 12,23 %
Ind. M. Diaconu - Ind. Mircea Diaconu 6,81 %
UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România 6,30 %
PMP - Partidul Mișcarea Populară 6,21 %
Iné strany - Iné strany 15,85 %

Zdroj: Európsky parlament

Počet kresiel podľa politických skupín - 2014 - 2019 Rumunsko - Ustanovujúca schôdza

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS 15
S&D 16
ALDE 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2014 - 2019 Rumunsko - Ustanovujúca schôdza

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
EKR
ALDE
GUE/NGL
Zelení/ESA
EFDD
NI
Kresiel
Coal. PS+PC+UNPR 37,60 % 16
PNL 15,00 % 6
PDL 12,23 % 5
UDMR 6,30 % 2
PMP 6,21 % 2
Ind. M. Diaconu 6,81 % 1
Iné strany 15,85 % 0
100,00 % 15 16 0 1 0 0 0 0 32

Vnútroštátne strany

 • Coal. PS+PC+UNPR - Coalition Partidul Social Democrat + Partidul Conservator + Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei
 • PNL - Partidul Naţional Liberal
 • PDL - Partidul Democrat Liberal
 • UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România
 • PMP - Partidul Mișcarea Populară
 • Ind. M. Diaconu - Ind. Mircea Diaconu
 • Iné strany - Iné strany

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 16
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Coal. PS+PC+UNPR Coalition Partidul Social Democrat + Partidul Conservator + Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei 16
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 15
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PMP Partidul Mișcarea Populară 2
UDMR Uniunea Democrată Maghiară din România 2
PDL Partidul Democrat Liberal 5
PNL Partidul Naţional Liberal 6
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind. M. Diaconu Ind. Mircea Diaconu 1

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Rumunsko - Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov
Rumunsko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
2004 29 % 71 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 31 % 69 % 37 % 63 %
2019 22 % 78 % 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament

Volebná účasť podľa rokov Rumunsko - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok RO- Rumunsko - Európska únia
2007 29,47 %
2009 27,67 % 42,97 %
2014 32,44 % 42,61 %
2019 51,20 % 50,66 %

Zdroj: Európsky parlament