Platser per politisk grupp - 1994-1999 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • UPE - Gruppen Union för Europa
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
 • I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 3
PPE 4
ELDR 3
V 1
ARE 1
NI 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • UPE - Gruppen Union för Europa
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
 • I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1994-1999 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
PSE
PPE
ELDR
GUE/NGL
UPE
V
ARE
I-EDN
NI
Platser
CVP 4
SP 3
VLD 3
Vl.Blok 2
Agalev 1
VU 1
3 4 3 0 0 1 1 0 2 14

Nationella partier

 • CVP - Christelijke Volkspartij
 • SP - Socialistische Partij
 • VLD - Vlaamse Liberalen Demokraten
 • Vl.Blok - Vlaams Blok
 • Agalev - Anders gaan leven
 • VU - Volksunie

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • UPE - Gruppen Union för Europa
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
 • I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CVP Christelijke Volkspartij 4
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SP Socialistische Partij 3
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Agalev Anders gaan leven 1
ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VU Volksunie 1
NI - Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Vl.Blok Vlaams Blok 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet