Platser per politisk grupp - 1979-1984 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
 • L - Liberala och demokratiska gruppen
 • DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
 • CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 3
PPE 7
L 2
CDI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
 • L - Liberala och demokratiska gruppen
 • DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
 • CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1979-1984 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
NI
Platser
CVP-EVP 7
SP 3
PVV-ELD 2
V.U 1
3 7 0 0 2 0 1 0 13

Nationella partier

 • CVP-EVP - Christelijke Volkspartij - Christen-Democratisch en Vlaams
 • SP - Socialistische Partij
 • PVV-ELD - Partij voor Vrijheid en Vooruitgang-Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • V.U - Volksunie

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
 • L - Liberala och demokratiska gruppen
 • DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
 • CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CVP-EVP Christelijke Volkspartij - Christen-Democratisch en Vlaams 7
S - Socialistgruppen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SP Socialistische Partij 3
L - Liberala och demokratiska gruppen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PVV-ELD Partij voor Vrijheid en Vooruitgang-Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
V.U Volksunie 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet