Platser per politisk grupp - 1979-1984 Belgien - Franskspråkig valförsamling - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
 • L - Liberala och demokratiska gruppen
 • DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
 • CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 4
PPE 3
L 2
NI 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
 • L - Liberala och demokratiska gruppen
 • DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
 • CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1979-1984 Belgien - Franskspråkig valförsamling - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
NI
Platser
PS 4
PSC-PPE 3
FRF-RW 2
PRL 2
4 3 0 0 2 0 0 2 11

Nationella partier

 • PS - Parti Socialiste
 • PSC-PPE - Parti Social Chrétien - Centre Démocrate Humaniste
 • FRF-RW - Front Démocratique des Francophones-Rassemblement Wallon
 • PRL - Parti Réformateur Libéral

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
 • L - Liberala och demokratiska gruppen
 • DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
 • CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 4
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PSC-PPE Parti Social Chrétien - Centre Démocrate Humaniste 3
L - Liberala och demokratiska gruppen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PRL Parti Réformateur Libéral 2
NI - Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FRF-RW Front Démocratique des Francophones-Rassemblement Wallon 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet