Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2009 - 2014 Belgicko - Konečné výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams
 • Open VLD - Vlaamse Liberalen en Democraten
 • PS - Parti Socialiste
 • Vl. Belang - Vlaams Belang
 • MR - Mouvement des Citoyens pour le Changement
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales
 • sp.a - Socialistische Partij - Anders
 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • cdH - Centre Démocrate Humaniste
 • Groen! - Groen!
 • LDD - Lijst Dedecker
 • CSP - Christeliche soziale Partei
 • PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • ecolo (G) - ecolo (G)
 • SP - Sozialdemokratischen Partei Ostbelgiëns
 • Iné strany W. - Iné strany z francúzsky hovoriaceho elektorátu
 • Iné strany F. - Iné strany z holandsky hovoriaceho elektorátu
 • Iné strany G. - Iné strany z nemecky hovoriaceho elektorátu
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams 14,43 %
Open VLD - Vlaamse Liberalen en Democraten 12,75 %
PS - Parti Socialiste 10,88 %
Vl. Belang - Vlaams Belang 9,85 %
MR - Mouvement des Citoyens pour le Changement 9,74 %
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 8,55 %
sp.a - Socialistische Partij - Anders 8,21 %
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 6,13 %
cdH - Centre Démocrate Humaniste 4,99 %
Groen! - Groen! 4,90 %
LDD - Lijst Dedecker 4,51 %
CSP - Christeliche soziale Partei 0,19 %
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 0,12 %
ecolo (G) - ecolo (G) 0,09 %
SP - Sozialdemokratischen Partei Ostbelgiëns 0,09 %
Iné strany W. - Iné strany z francúzsky hovoriaceho elektorátu 2,29 %
Iné strany F. - Iné strany z holandsky hovoriaceho elektorátu 2,18 %
Iné strany G. - Iné strany z nemecky hovoriaceho elektorátu 0,10 %

Zdroj: Európsky parlament

Počet kresiel podľa politických skupín - 2009 - 2014 Belgicko - Ustanovujúca schôdza

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS 5
S&D 5
ALDE 5
Verts/ALE 4
EKR 1
NI 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2009 - 2014 Belgicko - Ustanovujúca schôdza

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
ALDE
Verts/ALE
EKR
GUE/NGL
EFD
NI
Kresiel
CD&V 14,43 % 3
Open VLD 12,75 % 3
PS 10,88 % 3
Vl. Belang 9,85 % 2
MR 9,74 % 2
ECOLO 8,55 % 2
sp.a 8,21 % 2
N-VA 6,13 % 1
cdH 4,99 % 1
Groen! 4,90 % 1
LDD 4,51 % 1
CSP 0,19 % 1
PFF 0,12 % 0
ecolo (G) 0,09 % 0
SP 0,09 % 0
Iné strany W. 2,29 % 0
Iné strany F. 2,18 % 0
Iné strany G. 0,10 % 0
100,00 % 5 5 5 4 1 0 0 2 22

Vnútroštátne strany

 • CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams
 • Open VLD - Vlaamse Liberalen en Democraten
 • PS - Parti Socialiste
 • Vl. Belang - Vlaams Belang
 • MR - Mouvement des Citoyens pour le Changement
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales
 • sp.a - Socialistische Partij - Anders
 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • cdH - Centre Démocrate Humaniste
 • Groen! - Groen!
 • LDD - Lijst Dedecker
 • CSP - Christeliche soziale Partei
 • PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • ecolo (G) - ecolo (G)
 • SP - Sozialdemokratischen Partei Ostbelgiëns
 • Iné strany W. - Iné strany z francúzsky hovoriaceho elektorátu
 • Iné strany F. - Iné strany z holandsky hovoriaceho elektorátu
 • Iné strany G. - Iné strany z nemecky hovoriaceho elektorátu

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 5
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 3
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christeliche soziale Partei 1
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 5
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 3
sp.a Socialistische Partij - Anders 2
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 5
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Open VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 3
MR Mouvement des Citoyens pour le Changement 2
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
Groen! Groen! 1
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 1
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LDD Lijst Dedecker 1
NI - Nezaradení poslanci 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Vl. Belang Vlaams Belang 2

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Belgicko - Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov
Belgicko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 8 % 92 % 16 % 84 %
1984 17 % 83 % 18 % 82 %
1989 17 % 83 % 19 % 81 %
1994 32 % 68 % 26 % 74 %
1999 28 % 72 % 30 % 70 %
2004 33 % 67 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 29 % 71 % 37 % 63 %
2019 38 % 62 % 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament

Volebná účasť podľa rokov Belgicko - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok BE- Belgicko - Európska únia
1979 91,36 % 61,99 %
1984 92,09 % 58,98 %
1989 90,73 % 58,41 %
1994 90,66 % 56,67 %
1999 91,05 % 49,51 %
2004 90,81 % 45,47 %
2009 90,39 % 42,97 %
2014 89,64 % 42,61 %
2019 88,47 % 50,66 %

Zdroj: Európsky parlament