Európsky parlament 1989 - 1994
Ustanovujúca schôdza

Graf

Celkový počet kresiel:

Kresiel
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
S - Skupina socialistov
180 34,75 %
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
121 23,36 %
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
49 9,46 %
ED - Európska demokratická skupina
34 6,56 %
V - Skupina zelených v Európskom parlamente
30 5,79 %
GUE - Skupina pre Európsku zjednotenú lavicu
28 5,41 %
RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
20 3,86 %
DR - Technická skupina Európskej pravice
17 3,28 %
CG - Zjednotená lavica
14 2,70 %
ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
13 2,51 %
NI - Nezaradení poslanci
12 2,00 %
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
S - Skupina socialistov
180 34,75 %
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
121 23,36 %
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
49 9,46 %
ED - Európska demokratická skupina
34 6,56 %
V - Skupina zelených v Európskom parlamente
30 5,79 %
GUE - Skupina pre Európsku zjednotenú lavicu
28 5,41 %
RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
20 3,86 %
DR - Technická skupina Európskej pravice
17 3,28 %
CG - Zjednotená lavica
14 2,70 %
ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
13 2,51 %
NI - Nezaradení poslanci
12 2,00 %

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament