16/07/2024 - 09:44
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии - 2024-2029 r. Белгия - Нидерландскоезична избирателна колегия - Официални резултати

Процент от гласовете

Диаграма

Национални партии


 • VB - Vlaams Belang
 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams
 • Vooruit - Vooruit
 • Groen - Groen
 • Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • PVDA - Partij van de Arbeid van België
 • Други партии F. - Други партии от нидерландски-говорещата избирателна колегия
Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете % от гласовете
VB - Vlaams Belang 22,94%
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 22,09%
CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams 13,20%
Vooruit - Vooruit 12,64%
Groen - Groen 10,00%
Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten 9,11%
PVDA - Partij van de Arbeid van België 8,12%
Други партии F. - Други партии от нидерландски-говорещата избирателна колегия 1,90%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

23/07/2024 - 11:07
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи - 2024-2029 r. Белгия - Нидерландскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Стълбовидна диаграма

Общо места

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • PfE - Patriots for Europe
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • НЧ - Независими членове

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП 2
S&D 2
PfE 3
ЕКР 3
Renew Europe 1
Зелените/ECA 1
The Left 1

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • PfE - Patriots for Europe
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • НЧ - Независими членове

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

23/07/2024 - 11:07
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи - 2024-2029 r. Белгия - Нидерландскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Национални партии Гласове
ЕНП
S&D
PfE
ЕКР
Renew Europe
Зелените/ECA
The Left
ESN
НЧ
Места
VB 22,94% 3
N-VA 22,09% 3
CD&V 13,20% 2
Vooruit 12,64% 2
Groen 10,00% 1
Open VLD 9,11% 1
PVDA 8,12% 1
Други партии F. 1,90% 0
100,00% 2 2 3 3 1 1 1 0 0 13

Национални партии

 • VB - Vlaams Belang
 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams
 • Vooruit - Vooruit
 • Groen - Groen
 • Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • PVDA - Partij van de Arbeid van België
 • Други партии F. - Други партии от нидерландски-говорещата избирателна колегия

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • PfE - Patriots for Europe
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • НЧ - Независими членове

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
PfE - Patriots for Europe 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VB Vlaams Belang 3
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Vooruit Vooruit 2
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 1
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PVDA Partij van de Arbeid van België 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Groen Groen 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент