16/07/2024 - 09:44
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии - 2024-2029 r. Белгия - Френскоезична избирателна колегия - Официални резултати

Процент от гласовете

Диаграма

Национални партии


 • MR - Mouvement Réformateur
 • PS - Parti Socialiste
 • PTB - Parti du Travail de Belgique
 • Les Engagés - Les Engagés
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant
 • Други партии W. - Други партии от френско-говорещата избирателна колегия
Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете % от гласовете
MR - Mouvement Réformateur 34,88%
PS - Parti Socialiste 20,52%
PTB - Parti du Travail de Belgique 15,38%
Les Engagés - Les Engagés 14,28%
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 10,06%
DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant 2,91%
Други партии W. - Други партии от френско-говорещата избирателна колегия 1,97%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

15/07/2024 - 17:47
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи - 2024-2029 r. Белгия - Френскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Стълбовидна диаграма

Общо места

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Patriots - Patriots for Europe
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • НЧ - Независими членове

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 2
Renew Europe 4
Зелените/ECA 1
The Left 1

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Patriots - Patriots for Europe
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • НЧ - Независими членове

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

15/07/2024 - 17:47
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи - 2024-2029 r. Белгия - Френскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Национални партии Гласове
ЕНП
S&D
Patriots
ЕКР
Renew Europe
Зелените/ECA
The Left
ESN
НЧ
Места
MR 34,88% 3
PS 20,52% 2
PTB 15,38% 1
Les Engagés 14,28% 1
ECOLO 10,06% 1
DéFI 2,91% 0
Други партии W. 1,97% 0
100,00% 0 2 0 0 4 1 1 0 0 8

Национални партии

 • MR - Mouvement Réformateur
 • PS - Parti Socialiste
 • PTB - Parti du Travail de Belgique
 • Les Engagés - Les Engagés
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant
 • Други партии W. - Други партии от френско-говорещата избирателна колегия

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Patriots - Patriots for Europe
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • НЧ - Независими членове

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
MR Mouvement Réformateur 3
Les Engagés Les Engagés 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti Socialiste 2
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PTB Parti du Travail de Belgique 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент