Resultat per nationellt parti - 2009-2014 Lettland - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • PS - Pilsoniska savieniba
 • SC - Saskaņas Centrs
 • PCTVL - Politisko organizáciju apvieníba 'Par cilvéka tiesíbám vienotá Latvijá'
 • LPP/LC - Latvijas Pirma- Partija/Latvijas Cels
 • TB/LNKK - Apvieníba 'Tévzemei un Brívíbai'/LNNK 
 • JL - Jaunais laiks
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
PS - Pilsoniska savieniba 24,32 %
SC - Saskaņas Centrs 19,57 %
PCTVL - Politisko organizáciju apvieníba 'Par cilvéka tiesíbám vienotá Latvijá' 9,66 %
LPP/LC - Latvijas Pirma- Partija/Latvijas Cels 7,49 %
TB/LNKK - Apvieníba 'Tévzemei un Brívíbai'/LNNK  7,45 %
JL - Jaunais laiks 6,66 %
Övriga partier - Övriga partier 24,85 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2009-2014 Lettland - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 3
S&D 1
ALDE 1
Gröna/EFA 1
ECR 1
GUE/NGL 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2009-2014 Lettland - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Platser
PS 24,32 % 2
SC 19,57 % 2
PCTVL 9,66 % 1
LPP/LC 7,49 % 1
TB/LNKK 7,45 % 1
JL 6,66 % 1
Övriga partier 24,85 % 0
100,00 % 3 1 1 1 1 1 0 0 8

Nationella partier

 • PS - Pilsoniska savieniba
 • SC - Saskaņas Centrs
 • PCTVL - Politisko organizáciju apvieníba 'Par cilvéka tiesíbám vienotá Latvijá'
 • LPP/LC - Latvijas Pirma- Partija/Latvijas Cels
 • TB/LNKK - Apvieníba 'Tévzemei un Brívíbai'/LNNK 
 • JL - Jaunais laiks
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
JL Jaunais laiks 1
PS Pilsoniska savieniba 2
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SC Saskaņas Centrs 1
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LPP/LC Latvijas Pirma- Partija/Latvijas Cels 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PCTVL Politisko organizáciju apvieníba 'Par cilvéka tiesíbám vienotá Latvijá' 1
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
TB/LNKK Apvieníba 'Tévzemei un Brívíbai'/LNNK  1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SC Saskaņas Centrs 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Lettland - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Lettland Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 33 % 67 % 31 % 69 %
2009 38 % 62 % 35 % 65 %
2014 37 % 63 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Lettland - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År LV- Lettland EU - Europeiska unionen
2004 41,34 % 45,47 %
2009 53,70 % 42,97 %
2014 30,24 % 42,61 %
2019 33,53 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet