Platser per politisk grupp - 2004-2009 Lettland - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED 3
ALDE 1
Verts/ALE 1
UEN 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2004-2009 Lettland - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP-ED
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI
Platser
TB/LNNK 4
JL 2
LC 1
PCTVL 1
TP 1
Övriga partier 0
3 0 1 1 0 0 4 0 9

Nationella partier

 • TB/LNNK - Apvieníba 'Tévzemei un Brívíbai'/LNNK 
 • JL - Jaunais laiks
 • LC - Latvijas_Ceļš
 • PCTVL - Politisko organizáciju apvieníba 'Par cilvéka tiesíbám vienotá Latvijá'
 • TP - Tautos pažangos partija
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
TB/LNNK Apvieníba 'Tévzemei un Brívíbai'/LNNK  4
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
JL Jaunais laiks 2
TP Tautos pažangos partija 1
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LC Latvijas_Ceļš 1
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PCTVL Politisko organizáciju apvieníba 'Par cilvéka tiesíbám vienotá Latvijá' 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Lettland - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Lettland Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 33 % 67 % 31 % 69 %
2009 38 % 62 % 35 % 65 %
2014 37 % 63 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Lettland - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År LV- Lettland EU - Europeiska unionen
2004 41,34 % 45,47 %
2009 53,70 % 42,97 %
2014 30,24 % 42,61 %
2019 33,53 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet