Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1989-1994
Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Διάγραμμα

Σύνολο εδρών:

Έδρες
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
S - Σοσιαλιστική Ομάδα
180 34,75%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
121 23,36%
LDR - Φιλελεύθερη, Δημοκρατική και Μεταρρυθμιστική Ομάδα
49 9,46%
ED - Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών
34 6,56%
V - Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
30 5,79%
GUE - Ομάδα για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά
28 5,41%
RDE - Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών
20 3,86%
DR - Ομάδα Τεχνικού Συντονισμού των Κομμάτων της Ευρωπαϊκής Δεξιάς
17 3,28%
CG - Συνασπισμός της Αριστεράς
14 2,70%
ARC - Ομάδα Ουράνιου Τόξου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
13 2,51%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
12 2,00%
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
S - Σοσιαλιστική Ομάδα
180 34,75%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
121 23,36%
LDR - Φιλελεύθερη, Δημοκρατική και Μεταρρυθμιστική Ομάδα
49 9,46%
ED - Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών
34 6,56%
V - Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
30 5,79%
GUE - Ομάδα για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά
28 5,41%
RDE - Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών
20 3,86%
DR - Ομάδα Τεχνικού Συντονισμού των Κομμάτων της Ευρωπαϊκής Δεξιάς
17 3,28%
CG - Συνασπισμός της Αριστεράς
14 2,70%
ARC - Ομάδα Ουράνιου Τόξου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
13 2,51%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
12 2,00%

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο