Platser per politisk grupp - 1989-1994 Spanien - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • GUE - Gruppen Europeiska enade vänstern
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • CG - Enad vänster
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 27
PPE 16
LDR 6
V 1
GUE 4
ARC 2
NI 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • GUE - Gruppen Europeiska enade vänstern
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • CG - Enad vänster
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1989-1994 Spanien - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
S
PPE
LDR
ED
V
GUE
RDE
DR
CG
ARC
NI
Platser
PSOE 24
PP 15
CDS 5
IU 4
PSC 3
Agr. Ruiz-Mateos 2
CiU 2
CN 1
EA 1
HB 1
IP 1
PA 1
Övriga partier 0
27 16 6 0 1 4 0 0 0 2 4 60

Nationella partier

 • PSOE - Partido Socialista Obrero Español
 • PP - Partido Popular
 • CDS - Centro Democrático y Social
 • IU - Izquierda Unida
 • PSC - Partit dels Socialistes de Catalunya
 • Agr. Ruiz-Mateos - Agrupación de Electores José María Ruiz Mateos
 • CiU - Convergencia i Uniò
 • CN - Coalición Nacionalista
 • EA - Eusko Alkartasuna
 • HB - Herri Batasuna
 • IP - Izquierda de los Pueblos
 • PA - Partido Andalucista
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • GUE - Gruppen Europeiska enade vänstern
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • CG - Enad vänster
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 27
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PSOE Partido Socialista Obrero Español 24
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 3
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 16
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PP Partido Popular 15
CiU Convergencia i Uniò 1
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CiU Convergencia i Uniò 1
CDS Centro Democrático y Social 5
GUE - Gruppen Europeiska enade vänstern 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
IU Izquierda Unida 4
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
EA Eusko Alkartasuna 1
PA Partido Andalucista 1
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
IP Izquierda de los Pueblos 1
NI - Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Agr. Ruiz-Mateos Agrupación de Electores José María Ruiz Mateos 2
HB Herri Batasuna 1
CN Coalición Nacionalista 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Spanien - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Spanien Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1989 15 % 85 % 19 % 81 %
1994 33 % 67 % 26 % 74 %
1999 35 % 65 % 30 % 70 %
2004 25 % 75 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 41 % 59 % 37 % 63 %
2019 47 % 53 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Spanien - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År ES- Spanien EU - Europeiska unionen
1987 68,52 %
1989 54,71 % 58,41 %
1994 59,14 % 56,67 %
1999 63,05 % 49,51 %
2004 45,14 % 45,47 %
2009 44,87 % 42,97 %
2014 43,81 % 42,61 %
2019 60,73 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet