Platser per politisk grupp - 2004-2009 Litauen - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED 2
PSE 2
ALDE 7
UEN 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2004-2009 Litauen - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP-ED
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI
Platser
DP 5
LCS 2
LSDP 2
TS 2
LDP 1
VNDPS 1
Övriga partier 0
2 2 7 0 0 0 2 0 13

Nationella partier

 • DP - Darbo partija
 • LCS - Liberalu ir centro sajunga
 • LSDP - Lietuvos socialdemokratu partija
 • TS - Tevynes sajunga
 • LDP - Liberalu demokratu partija
 • VNDPS - Valstieciu ir Naujosios demokratijos partiju sajunga
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DP Darbo partija 5
LCS Liberalu ir centro sajunga 2
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
TS Tevynes sajunga 2
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LSDP Lietuvos socialdemokratu partija 2
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LDP Liberalu demokratu partija 1
VNDPS Valstieciu ir Naujosios demokratijos partiju sajunga 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Litauen - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Litauen Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 38 % 62 % 31 % 69 %
2009 25 % 75 % 35 % 65 %
2014 9 % 91 % 37 % 63 %
2019 27 % 73 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Litauen - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År LT- Litauen EU - Europeiska unionen
2004 48,38 % 45,47 %
2009 20,98 % 42,97 %
2014 47,35 % 42,61 %
2019 53,48 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet