Porovnávací nástroj

11.07.2024 - 15:02
Všetky časy sú v UTC+2

Typ výsledkov:

Odhady: Súhrn vytvorený spoločnosťou Verian z dostupných vnútroštátnych odhadov alebo údajov z prieskumov zverejnených v danom členskom štáte po skončení hlasovania na základe známych a spoľahlivých vnútroštátnych prieskumoch verejnej mienky

Prognóza: Prognóza Európskeho parlamentu je odhad jeho zloženia na základe volieb, ktorý vypracovala spoločnosť Verian ako súhrn dostupných volebných výsledkov, odhadov alebo údajov z prieskumov zverejnených v členských štátoch po skončení hlasovania. Bez toho, aby bolo dotknuté zloženie novozvoleného EP, prognóza vychádza zo štruktúry parlamentu, ktorého volebné obdobie sa končí.

Predbežné: Zloženie Európskeho parlamentu na základe dostupných predbežných alebo konečných vnútroštátnych výsledkov uverejnených po skončení hlasovania vo všetkých členských štátoch na základe štruktúry parlamentu, ktorého volebné obdobie sa končí.

Predbežné výsledky: Prvé výsledky zverejnené oficiálnym volebným orgánom členského štátu na základe percenta spočítaných hlasov

Konečné výsledky: Výsledky zverejnené oficiálnym volebným orgánom členského štátu po spočítaní všetkých hlasov

Oficiálne výsledky: Konečné výsledky vyhlásené a schválené oficiálnym volebným orgánom členského štátu

Ustanovujúca schôdza: Výsledky oficiálne oznámené novozvoleným Európskym parlamentom po overení splnenia kritérií oprávnenosti poslancami

Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí: Európsky parlament rozložený tak, ako počas poslednej schôdze aktuálneho volebného obdobia

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.