16.07.2024. - 09:44
Visi laiki norādīti GMT+2

Rezultāti dalībvalstu partiju dalījumā - 2024.-2029. Beļģija - Franču valodā runājošo vēlēšanu kolēģija - Oficiālie rezultāti

Balsu procentuālā attiecība

Diagramma

Dalībvalstu partijas


 • MR - Mouvement Réformateur
 • PS - Parti Socialiste
 • PTB - Parti du Travail de Belgique
 • Les Engagés - Les Engagés
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant
 • Ciitas partijas W. - Citas partijas no franču valodā runājošo vēlēšanu komisijas
Balsu procentuālā attiecība pēc dalībvalstu partijām
Dalībvalstu partijas Balsu procentuālā attiecība % balsu
MR - Mouvement Réformateur 34,88%
PS - Parti Socialiste 20,52%
PTB - Parti du Travail de Belgique 15,38%
Les Engagés - Les Engagés 14,28%
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 10,06%
DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant 2,91%
Ciitas partijas W. - Citas partijas no franču valodā runājošo vēlēšanu komisijas 1,97%

Avots: Eiropas Parlamentam nodrošināja Verian

15.07.2024. - 17:47
Visi laiki norādīti GMT+2

Vietas politisko grupu dalījumā - 2024.-2029. Beļģija - Franču valodā runājošo vēlēšanu kolēģija - Konstitutīvā sesija

Stabiņu diagramma

Kopā vieta

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

 • ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
 • S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
 • Patriots - Patriots for Europe
 • EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Renew Europe - Grupa Renew Europe
 • Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
 • The Left - Kreiso spēku grupa Eiropas Parlamentā - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
S&D 2
Renew Europe 4
Zaļie/EBA 1
The Left 1

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

 • ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
 • S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
 • Patriots - Patriots for Europe
 • EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Renew Europe - Grupa Renew Europe
 • Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
 • The Left - Kreiso spēku grupa Eiropas Parlamentā - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Avots: Eiropas Parlamentam nodrošināja Verian

15.07.2024. - 17:47
Visi laiki norādīti GMT+2

Dalībvalstu partiju un politisko grupu sadalījums - 2024.-2029. Beļģija - Franču valodā runājošo vēlēšanu kolēģija - Konstitutīvā sesija

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Dalībvalstu partijas Balsis
ETP
S&D
Patriots
EKR
Renew Europe
Zaļie/EBA
The Left
ESN
NI
Vietas
MR 34,88% 3
PS 20,52% 2
PTB 15,38% 1
Les Engagés 14,28% 1
ECOLO 10,06% 1
DéFI 2,91% 0
Ciitas partijas W. 1,97% 0
100,00% 0 2 0 0 4 1 1 0 0 8

Dalībvalstu partijas

 • MR - Mouvement Réformateur
 • PS - Parti Socialiste
 • PTB - Parti du Travail de Belgique
 • Les Engagés - Les Engagés
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant
 • Ciitas partijas W. - Citas partijas no franču valodā runājošo vēlēšanu komisijas

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

 • ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
 • S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
 • Patriots - Patriots for Europe
 • EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Renew Europe - Grupa Renew Europe
 • Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
 • The Left - Kreiso spēku grupa Eiropas Parlamentā - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
Renew Europe - Grupa Renew Europe 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
MR Mouvement Réformateur 3
Les Engagés Les Engagés 1
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PS Parti Socialiste 2
The Left - Kreiso spēku grupa Eiropas Parlamentā - GUE/NGL 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PTB Parti du Travail de Belgique 1
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 1

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Avots: Eiropas Parlamentam nodrošināja Verian