Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2019 - 2024 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Oficiálne výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • Brexit Party - Brexit Party
 • Lib dems - Liberal Democrats
 • Lab. - Labour Party
 • GP - Green Party
 • Cons. - Conservative and Unionist Party
 • SNP - Scottish National Party
 • Change UK - Change UK
 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • Iné strany GB - Iné strany Spojeného kráľovstva
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
Brexit Party - Brexit Party 31,60 %
Lib dems - Liberal Democrats 20,30 %
Lab. - Labour Party 14,10 %
GP - Green Party 12,09 %
Cons. - Conservative and Unionist Party 9,09 %
SNP - Scottish National Party 3,60 %
Change UK - Change UK 3,40 %
UKIP - United Kingdom Independence Party 3,30 %
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 1,00 %
Iné strany GB - Iné strany Spojeného kráľovstva 1,52 %

Zdroj: Európsky parlament

Počet kresiel podľa politických skupín - 2019 - 2024 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Ustanovujúca schôdza

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S&D 10
EKR 4
Renew Europe 16
Zelení/ESA 11
NI 29

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2019 - 2024 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Ustanovujúca schôdza

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
EKR
Renew Europe
GUE/NGL
Zelení/ESA
ID
NI
Kresiel
Brexit Party 31,60 % 29
Lib dems 20,30 % 16
Lab. 14,10 % 10
GP 12,09 % 7
Cons. 9,09 % 4
SNP 3,60 % 3
PL-PW 1,00 % 1
Change UK 3,40 % 0
UKIP 3,30 % 0
Iné strany GB 1,52 % 0
100,00 % 0 10 4 16 0 11 0 29 70

Vnútroštátne strany

 • Brexit Party - Brexit Party
 • Lib dems - Liberal Democrats
 • Lab. - Labour Party
 • GP - Green Party
 • Cons. - Conservative and Unionist Party
 • SNP - Scottish National Party
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • Change UK - Change UK
 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • Iné strany GB - Iné strany Spojeného kráľovstva

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
Renew Europe - Skupina Renew Europe 16
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lib dems Liberal Democrats 16
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 11
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SNP Scottish National Party 3
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
GP Green Party 7
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 10
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lab. Labour Party 10
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Cons. Conservative and Unionist Party 4
NI - Nezaradení poslanci 29
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Brexit Party Brexit Party 29

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament